Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Tilstede: Wenche, Marit, Sissel, Hanne, Benedicte

Saker:

1. Nytt klubbområde: Grøndalen/Nybergsund

2. Medlemsmøte/mimrekveld

3. Loddtrekning

4. Eventuelt

1

Klubben er i forhandlinger med Grøndalen Vel om langtidsleie av treningsområde på Grøndalen. Vi avventer styremøte i Grøndalen Vel for avklaring av dette.

Klubben har også mulighet for leie treningsområde i Nybergsund. Klubben vurderer å leie dette også, da det kun koster kr 600,-/år. For eksempel trene lydighet der, men uten å nedlegge mye arbeide i det, dersom vi også får leie på Grøndalen.

Eieren på Enebo ønsker å kjøpe gapahuk og lysarmaturer av THK for kr 12000,-

Klubbmedlemmer får fortrinnsrett til å kjøpe dette, men da til en høyere sum.

2

Medlemsmøte/mimrekveld blir til høsten.

Klubbmesterskap i agility og lydighet søndag 28.august på Grøndalen

3

Loddtrekning. Se egen liste.

4

Eventuelt.

Forslag til kurs:

· Handlerkurs våren 2012 før sesongstart

· Blodsporkurs til høsten

· Konkurranselydighet

· Massasje/førstehjelp

· Rally lydighet