Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Årsmøtet

ÅRSMØTE TRYSIL HUNDEKLUBBONSDAG 16. FEBRUAR 2011KLOKKEN 18.00PÅ BIBLIOTEKET I TRYSIL DAGSORDEN

1. Godkjenning av møteinnkallelse og saksliste


2.Valg av møteleder, møtesekretær og to til å underskrive protokollen


3.Årsmelding 2010

Forslag til vedtak: Årsmelding godkjennes.


4. Regnskap 2010

Kan lastes ned på www.trysilhundeklubb.com Forslag til vedtak: Regnskapet godkjennes.5.Bruk av midler fra sperret konto til investering i eiendom og/eller husvære for klubben.

Det nye treningsområde vil bli i Nybergsund.

Det vil bli kostnader ved flytting av uthus fra Enebo til Nybergsund, oppføring av

grunnmurspilarer, planering av grøntområde, byggetillatelse og innkjøp/ oppsetting av gjerde.Forslag til

vedtak: Styret skal ha mulighet til å bruke av penger på sperret konto til

ovennevnte gjøremål.6. Valg.7.Utdeling av premier for klubbmesterskap, årets hund m.m


8.Årsmøtet heves.


Vi avslutter årsmøte med å markere THK klubbs 25 års jubileum. Vi serverer bløtkake, kaker, kaffe og mineralvann.

Velkommen!

Styret